Не завжди це так, друзі можуть бути і тільки друзями.
Не наступи на грабли дважды!