Це, скоріше слабкість людська, неспроможність.
Не наступи на грабли дважды!