Він з конкурентами швидко спраляється
Не наступи на грабли дважды!